DMZ Bilişim Teknolojileri - Wifi

Wi-Fi, kablosuz yüksek hızlı internet ve ağ bağlantısı sağlamak içi radyo dalgaları kullanan kablosuz ağ teknolojisidir. Genel bilinen yanlışlardan biri Wi-Fi teriminin “wireless fidelity” (kablosuz bağlantı) teriminin kısaltması olduğudur. Wi-Fi sadece telif hakkının sahip olunduğu bir marka ismidir ve IEEE 802.11x anlamına gelir.

Wi-Fi ağlar, alıcı ve verici arasında fiziksel bir kablo bağlantısı olmadan radyo frekans (RF) teknolojisini kullanarak bağlantı kurar. Bu frekans, radyo dalgası yayılımı sırasında oluşan elektromanyetik spektrum üzerinden sağlanır. RF dalgası bir anten üzerinden sağlanır ve oluşan elektromanyetik alan üzerinden yayılım sağlar.

Tüm kablosuz ağlar için kablosuz erişim cihazları (AP) bir mihenk taşıdır. Kablosuz erişim cihazlarının birincil işlevi, bilgisayarlar tarafından tespit edilebilen ve bu tespit sonrasında gelen radyo frekansının ne olduğu analiz edilebilen bir kablosuz sinyal yaymaktır. Bir kablosuz erişim cihazı ve kablosuz bir ağa bağlanmak için cihazların üzerinde bir kablosuz ağ adaptörü bulunmalıdır.