en tr

Çoklu link yönetimi - Daima açık bir ağ için


Cyberoam Çoklu Link

Cyberoam’un Çoklu Link Yönetimi WAN fazlalığını destekler ve sağlam ve garantili WAN mevcudiyeti ve güvenilir bağlantı sunar. Kuruluşlar Cyberoam’un WAN bağlantı yönetimiyle Cloud ve SaaS dağıtımlarıyla işbirliği içindeki iş uygulamalarına garantili ve güvenli erişime sahip olmaktadır. Çoklu linkleri optimize ederek ROI sağlamakta ve aşırı yükü asgari seviyeye çekmektedir.

Özellik Açıklama Fayda
.Otomatik Yük Dengeleme .Trafiği çoklu linkler üzerine otomatik olarak dağıtır
.Linklerin ağırlıklı çevrimsel sıralı yük dengelemesi
.Hız ve WAN linki maliyeti temelinde trafiğin yönlendirilmesini destekler
.WAN linklerinin optimal kullanımını temin eder
.Yüksek maliyetli linkler dahilindeki sermaye maliyetlerini düşürür
.Yüksek ROI sunar
.Layer 8 Kimlik-tabanlı Yönlendirme .Aşağıdaki hususlar temelinde yönlendirme yolunu tanımlar
.Kullanıcı
.Kaynak
.IP
.Protokol
.Ağ yükünü dengeler
.Uygulama ve kullanıcılara güvenli ve sağlam QoS
.Otomatik Link Failover .Çalışmayan WAN linkinin otomatik tespiti ve çalışan linke yönlendirilmesi
Uygulamalara erişim konusunda arızalar tespit eden çoklu test yöntemleri, Örnek: Stok Yönetimi, ERP, CRM – Ağ geçidinde ve WAN linki yolu boyunca devre dışı kalma durumlarını tespit eder
.Sürekli hizmet ve uygulama mevcudiyeti
.Kablosuz WAN Teknolojileri .Yedek veya ana linkler olarak 3G, 4G ve WiMAX yapılandırılmasını destekler .WAN fazlalığı oluşturur Kablolunun devre dışı kalma riskini giderir Kablolu bağlantı olmadığında güvenlik sağlar