en tr

Firewall


Cyberoam Firewall

Cyberoam Firewall ağ, uygulama ve kullanıcı kimlik-tabanlı güvenlik için durum ve derin paket denetlemesi sunmakta ve kuruluşları D0S, DDoS ve IP Suistimali saldırılarına karşı korumaktadır. Cyberoam’un patentli Layer 8 İnsan kimlik-tabanlı Güvenlik Duvarı ilkeler temelinde iş profilini ve tüm UTM özellikleri dahilinde ilke yaratımı için tek bir ara yüzü mümkün kılarak kolay yönetim ve esneklikle harmanlanan yüksek güvenlik sunmaktadır.

Özellik Açıklama Fayda
.Layer 8 Kimlik tabanlı güvenlik .Kimlik tabanlı ilke yaratılması
.Erişim Kontrol Kriteri (ACC) – Kullanıcı-kimliği, Kaynak & Hedef Bölgesi, MAC ve IP adresi, Servis
.Wi-Fi ve kullanıcıların uç noktaları paylaştığı gibi dinamik IP ortamlarını güvence altına alır
.Karar almaya dayanan kullanıcı kimliği IP adresi tabanlı ilkelerle birlikte hataları önler
.Hızlı kullanıcı tanımlama özelliğiyle denetim gereklerini kolaylaştırır
.FUSION Teknolojisi .Tek ara yüz vasıtasıyla çoklu güvenlik özellikleri için ilke yaratılması
.VPN, IPS, Anti-Virus & Anti-Spyware, Anti-Spam, Web Filtreleme, Bant Genişliği Yönetimi, Çoklu Link Yönetimi ile yeterli entegrasyon
.Güvenlik, Bağlantı, Verimliliği harmanlar
.Entegre perimetre güvenliği
.Küçük İstemci Desteği .Oturum ID’leriyle küçük istemci onayı
.Citrix –XenApp sunucusu, Microsoft Windows Sunucusunu (Microsoft TSE) destekler
.Küçük istemci ortamında kimlik tabanlı ilkeler
.Supports SaaS dağıtımları ve Cloud ortamını destekler
.İşletme-Sınıfı Güvenlik .Durum denetlemeli failover ile yüksek kullanılabilirlik
.Çoklu Güvenlik Bölgeleri
.Dinamik Yönlendime
.VLAN desteği
.Sanal ana makine yeteneği
.Çoğa gönderim
.Çok çekirdekli teknoloji yüksek hızlı paralel işlemeyi mümkün kılar
.ICSA-sertifikalı Güvenlik Duvarı
.Checkmark Level 5 Onaylı
.Daha hızlı hizmet zamanları, daha az gecikme, daha basit yapılandırma, hızlı ağ büyümesi desteği
.Dağıtık mekanlarda iş profili tabanlı gurupların yaratılmasını destekler
.LAN ve DMZ içindeki sunuculara güvenli konakçılığı ve ana makine hizmetlerinde sınırlı ortak adreslerin verimli kullanımını mümkün kılar
.Finans kuruluşları için stok güncellemeleri gibi gerçek zamanlı güncellemelerde çalışan uygulamaları destekler
.Yüksek iş üretimi
.Merkezi yönetim
.CCC ile Merkezi Güvenlik
.Basitleştirilmiş güvenlik yönetimi
.Loglama ve Raporlama
.Layer 8 kimlik tabanlı Raporlama
.Güvenlik duvarı kayıtları
.Cyberoam iView ve CCC ile merkezi kayıt ve raporlama
.CIPA, HIPAA, PCI DSS için uygunluk gereklerini karşılar